Skrivhjälp

textruta skrivhjolp

Text till webbsidan. Jobbansökan. Offert till en kund. Säljbrev. Kanske en överklagan till försäkringskassan. Eller en artikel i personaltidningen. Eller något annat.

Det finns många sammanhang där det är bra att kunna skriva en bra text. En text som både är klar och tydlig och dessutom grammatiskt korrekt utan stavfel. En välskriven text tas ofta på större allvar än en med skrivfel.

illuchi hjälper privatpersoner och företag att producera texter så att de blir helt rätt enligt språkreglerna och dessutom lockande, levande och varierade, beroende på i vilket sammanhang de ska användas.

Vi erbjuder också textgranskning och korrektur av de texter du/ni själv skrivit.

Louise Lindow har över 15 års erfarenhet som professionell skribent, journalist, redaktör och textredigerare. Hon är utbildad i svenska med nuspråklig inriktning vid Lunds Universitet.